ROP i system kaucyjny w Polsce

Od wielu miesięcy trwa narodowa dyskusja, w której próbuje się znaleźć odpowiedź na jedno zasadnicze pytanie – dlaczego wywóz śmieci kosztuje nas coraz drożej? Specjaliści wskazują na złożoność tego zjawiska i brak wskazania jednej konkretnej przyczyny. Na ten stan rzeczy składa się wiele czynników. Czy wpływa na to brak Rządowego projektu ustawy o ROP? Spróbujmy […]

Skuteczna selektywna zbiórka odpadów

Świadomość dotycząca segregacji odpadów z roku na rok jest coraz wyższa, jednak niektórym wciąż sprawia problemy. Nie każdy wie, że od stycznia tego roku segregacja jest nie tylko wyborem, a powinnością wszystkich. Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) polega na oddzielaniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Koniecznością jest zatem oddzielanie […]

Jak zminimalizować koszty po nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami?

21 grudnia 2020 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a już 10 dni później resort klimatu i środowiska opublikował kolejny projekt zmian tej ustawy. Jest to – jak argumentuje ministerstwo – realny ukłon w stronę samorządowców oraz wysłuchanie ich apeli o podjęcie działań w kierunku powstrzymania wzrostu cen za […]

Nowelizacja ustawy a poziomy recyklingu

Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych. Dotyczy to m.in. zwiększenia poziomu recyklingu oraz odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższego zadania zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci […]

Grywalizacja w edukacji ekologicznej

Dzieci przebrane w stroje

Jednym z dominujących tematów poruszanych w przestrzeni publicznej kończącego się roku jest gospodarka odpadami. Szczególnie zwraca się uwagę na wzrastające opłaty za odbiór odpadów. Problem jest dosyć złożony, ponieważ przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Z pewnością jedną z najistotniejszych jest wzrastająca z roku na rok ilość śmieci oraz niski poziom segregacji. Jest to niewątpliwie […]

Zarządzanie Gospodarką Odpadami według Prezesa PGK Wołów

Liście w blasku słońca

Zapraszamy do lektury wywiadu z Bartoszem Granatem, Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie. W rozmowie poruszyliśmy takie tematy jak wyzwania i podejście do zarządzania gospodarką odpadami, a także zapytaliśmy o poziom recyklingu i segregacji oraz świadomość ekologiczną mieszkańców Wołowa. Nasz gość opowiedział nam również o swoich doświadczeniach korzystania z rozwiązań SegreGO.  Zapraszamy do lektury! Czym […]

Znaczenie i rola kontroli w funkcjonowaniu gminnych systemów gospodarki odpadami

Pracownik oczyszczania miasta

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 06 września 2019 roku stawia przed samorządowcami i mieszkańcami nowe wyzwania. Nieznajomość lub niestosowanie się do nowych przepisów może mocno odbić się na naszej kieszeni. W tym artykule przyjrzymy się kto i w jakim zakresie może przeprowadzać kontrolę w ramach funkcjonowania gminnego systemu gospodarki […]

Jak opracować skuteczną strategię edukacji ekologicznej w gminie? Część 2

Ekologia

W poprzednim artykule omówiliśmy aspekty prawne związane z edukacją ekologiczną i kwestie dobrania odpowiednich form do różnych grup społecznych. Następnie pochyliliśmy się nad edukacją decydentów rządowych oraz pośrednich, a także przedstawiliśmy kwestie promocji edukacji w mediach. W poniższym materiale kontynuujemy myśl i omawiamy edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, a także skupiamy się na działalności […]

Jak opracować skuteczną strategię edukacji ekologicznej w gminie? Część 1

Ekologia

Edukacja ekologiczna jest ważnym elementem kształcenia społeczeństwa. Rozwija świadomość obywateli o stanie środowiska oraz nakłania do dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. W tym materiale omawiamy temat edukacji ekologicznej kluczowych grup społecznych oraz podejmowanych działań w tym kierunku. Zapraszamy do lektury! Istota edukacji ekologicznej Ekologia jest nauką o przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem jej ochrony. Umożliwia poznanie […]

Wpływ obowiązkowej segregacji a koszty odbioru odpadów

Pracownik odbiera śmieci z nieruchomości.

W poprzednim artykule omówiliśmy zmiany jakie zostały wprowadzone w Polsce w związku z segregacją odpadów. Przeanalizowaliśmy także działania jakie są podejmowane w naszym kraju oraz związane z tym korzyści. Kontynuując rozważania na temat istoty i konieczności segregacji odpadów pochylamy się w poniższym tekście nad aspektem wzrostu opłat za odbiór śmieci. Dlaczego koszty odbioru odpadów wzrosły […]