Jak opracować skuteczną strategię edukacji ekologicznej w gminie? Część 1

Ekologia

Edukacja ekologiczna jest ważnym elementem kształcenia społeczeństwa. Rozwija świadomość obywateli o stanie środowiska oraz nakłania do dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. W tym materiale omawiamy temat edukacji ekologicznej kluczowych grup społecznych oraz podejmowanych działań w tym kierunku. Zapraszamy do lektury! Istota edukacji ekologicznej Ekologia jest nauką o przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem jej ochrony. Umożliwia poznanie […]